Sunday, December 23, 2012

Lets have full faith in Allah. InsyaAllah. :')

Bismilahirrahimanirrahim..

Al Wakeel : The Trustee.
The One Who Gives the satisfaction and is relied upon.."........Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai orang yang bertawakkal. Jika Allah Menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah Membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? 


Kerana itu, hendaklah kepada Allah sahaja orang mukmin bertawakkal."


(Ali Imran : 159-160)
 May Allah Ease everything.. Rabbi yassir walatu'assir..

No comments: